„M”

Czasami pojawia się i znika,
Niczym zając po polu fika.
Kiedy w życiu się pojawi,
Szary twój świat rozbawi.
Bez niej żyjesz bo żyjesz,
Tak samo tylko jesz, tylko tyjesz.
Jak już raz już ją poznasz,
To niczego lepszego nie doznasz.
Ona jest jedyna prawdziwa na świecie
Gdy ją poznacie, w tedy się dowiecie.

Autor: