Słowo przepraszam

słowo przepraszam –
coraz mniej już znaczy
tak często czyjaś
niesłuszna uwaga
lub własna niedyspozycja –
w irytację inne osoby wprowadza
słowo przepraszam –
tak rzadko jawi się
nawet w myślach
by niesłuszny osąd
jednym słowem zniweczyć
a byłoby jak lekarstwo –
na zbolałą duszę
które smutek serca
potrafi zaleczyć

autor: Helena Szymko – Krzyczkowska/
Koszalin – 25 lipiec 2016 r.

Autor: