Sportu różne są dziedziny

Sportu różne są dziedziny,
Formy jego rozmaite,
Wiele odmian,
Rodzajów-całe mnóstwo,
Rużne i rozmaite,
Sportowe są dyscypliny!
Ile?-zapytacie,
Sama, niewiem, ile.-odpowiem-wam.
Gimnastykę, a więc ruch,
Powinien uprawiać każdy,
Bo kto ćwiczy, ten jest zuch,
A wtedy w człeku, budzi się zdrowy Duch,
A gdy z gimnastyką żyje sie za pan Brat
I rekreacją sportową w zgodzie
Kroczy sie poprzez świat,

Autor: