Szczęście

Z przyjaźni to miłość

Pewnego razu idziesz z przyjacielem do parku i mówisz:
Lubie cie
A on odpowiada ja ciebie też
Zadajesz jeszcze jedne pytanie
A co myślisz żeby jutro przejść się do parku
Oczywiście a zostaniesz moją dziewczyną
Odpowiadasz
Oczywiście marzyłam o tym

Autor:

Złap za rękę

Przedłużająca się żywiołowa ra­dość jest bliżej sza­leństwa niż upor­czy­wy smu­tek, który us­pra­wied­li­wia na­mysł czy na­wet zwykła ob­serwac­ja, na­tomiast wyk­raczająca po­za zwycza­jowe ra­my ra­dość jest wy­nikiem ja­kiegoś za­burze­nia umysłowe­go. O ile by­cie we­sołym jest rzeczą niepo­kojącą, jeśli weźmie się pod uwagę sam fakt is­tnienia, o ty­le by­cie smut­nym to na­tural­ny od­ruch każde­go, te­go na­wet, kto jeszcze nie nau­czył się gaworzyć.

Uczucie

chciałbym żeby te chwile trwały wiecznie bo tak mi dobrze przy tobie,chcę pielęgnować nasze uczucie bo wiem że warto właśnie z tobą,jesteś moją pierwszą prawdziwą miłością nie wiem jak to zrobiłaś ale jestem szczęśliwy że się spotkaliśmy,moje serce jest już zamknięte tylko dla ciebie i nikt go nie otworzy,bo nic już więcej nie potrzebuję tylko ciebie najdroższa…,

Autor:

Jesteś mym słońcem

Jesteś mym słońcem,
moim natchnieniem.
Jesteś najskrytszym
moim marzeniem.
Na zawsze pozostań
moją miłością.
Jesteś światłem,
a ja cieniem.
Jesteś dojrzałością
i natchnieniem.
Jesteś głosem,
a ja echem.
Jesteś słońcem
rozjaśniasz mi życie.
Jesteś w mych myślach
przez całe me życie.

Autor:

Za jeden Twój uśmiech

Za jedno przeczytane SŁOWO
Podpisane Twoimi inicjałami
Za jeden dźwięk słowa
Tylko Twój głos.
Jeden wyraz wypowiedziany do mnie
Może być zwykłe: – cześć.

Za jedną nutę Twojej melodii
Ton i barwę Twojego głosu.
Za jedną chwilę .. dzień .. i godzinę
Tak wiele chciałabym dać.
Twoje czyny wręcz niewiarygodne
Dowody widoczne i zasłyszane.
Twoje zapisy i komentarze w nicach ukryte.

Twój sposób rozumienia świata
Logika i sens.
Twoje radości i wątpliwości
Skryte pragnienia .. być może nasze.
Za myśli skrywane głęboko gdzieś w Tobie.
Twoje odczucia .. plany .. marzenia
Tak bardzo chciałabym znać.

Twoje/nasze wartości, szczere intencje
Głęboka wiara, że to ma sens.
Za świat widziany naszymi oczami
Barwą, kolorem, światłem i nasyceniem
Warstwą pejzażu namalowaną
W słońca promieniach.

Jedno spojrzenie oczu stęsknionych.
Jeden Twój uśmiech (no właśnie ten uśmiech)
Delikatny, subtelny, wręcz niewidoczny
A tak przeze mnie zapamiętany.
Tylko TWÓJ i TYLKO dla mnie.

Autor:

Page 1 of 3