Autor: POGODA78

To w człowieku budzi się chart

To w człowieku budzi się chart,
A on sam, wtedy jest więcej wart,
Bo sił ogrom ma, energii i mocy też,
Dłużej jest zdrowy i czuje się wciąż Młody,
Zachowuje formę, witalność,
Kondycje i figurę ma,
Mnóstwo posiada wigoru i multum Urody!

Autor:

Sportu różne są dziedziny

Sportu różne są dziedziny,
Formy jego rozmaite,
Wiele odmian,
Rodzajów-całe mnóstwo,
Rużne i rozmaite,
Sportowe są dyscypliny!
Ile?-zapytacie,
Sama, niewiem, ile.-odpowiem-wam.
Gimnastykę, a więc ruch,
Powinien uprawiać każdy,
Bo kto ćwiczy, ten jest zuch,
A wtedy w człeku, budzi się zdrowy Duch,
A gdy z gimnastyką żyje sie za pan Brat
I rekreacją sportową w zgodzie
Kroczy sie poprzez świat,

Autor:

Sport

Sportowa
To wielki przyjaciel i wspaniały
Druch!
Skłony wykonujmy i je pogłębiajmy,
Kilka powtórzeń w paru seriach
Wykonajmy,
Ćwiczmy regularnie,-
O tym pamiętajmy,
Gimnastyke uprawiajmy,
Bo-sport-to-potęga,
Ruchowa forma, ogromna to moc,
Sportowa rekreacja, to siła wielka,
Z ćwiczeń fizycznych, kolosalna
Płynie moc,
A z gimnastyki potężna energia,
Bo w ciele zdrowym, zdrowy jest
Ruch,
A fizyczny wysiłek,
To w ciele zdrowym, zdrowy jest
Duch,
A i gimnastyka-to wielki duch,
Więc z ćwiczeniami sportowymi i z
Rekreacją ruchową,

Żyjmy w zgodzie, za pan brat,
W przyjaźni podążajmy wraz z nimi
I kroczmy wspólnie,
Razem wędrójmy,
Wzajemnie poprzez świat!

Autor:

Gimnastyka

Kręce biodrami-ja,
Pokręć nimi i ty,
Pokręcimy bioderkami,
Razem-to-zrobimy-my!
Pokręćmy w lewo,
Pokręćmy i w prawo,
Wspólnie biodrami-koła zatoczmy
Nimi,
Bioderkami popracujmy,-
Najpierw w jedną, a potem w drugą
Stronę,
Skrętów kilka-w seriach paru,
W jednym i w drugim kierunku,
Po powtórzeń-tyle samo-w każdej
Turze!
Ja pracuję bioderkami,
Popracuj nimi i ty,
Popracujmy biodrami,
Wspólnie-zróbmy-to-my!

Kółka pozataczajmy,
Okręgi we dwie strony,
Wkoło kręgi wykonajmy,
W obydwa kierunki-skręty dookoła,
Wokoło biodrami pokołujmy,
Bioderkami swymi-wokół osi własnej,
Wspołem-ja i ty,
W naszym zespole,
W duecie tym,
W tandemie-zróbmy-koliste-ruchy-te!
Praca wre,
Biodrami skręty,
Obroty bioderkami,
To dla zdrowia jest,
Sport to właśnie,
Gimnastyka ważna też,
Potrzebna dla człeka,
Porzytecznie wpływa na człowieka,
Więc od ruchu nieuciekaj!
Jak ćwiczenie każde,
Dla ludzi ważnyjest-fizyczny ruch,
Sportowy wysiłek-ważny też,
Gimnastyka-potrzebna-również,
A w ciele-chart i duch,
Czynna forma ruchowa i rekreacja

Autor: