W niewoli umysłu

w krzywym zwierciadle –
zniekształcone obrazy
ukazują kalectwa ślady –
w niewoli umysłu
brak już sił i wiary
że życie popłynie
jasnym światła torem –
odrodzi się na nowo
umysł zniewolony
otworzą się jak w księdze
lepsze życia strony –
staną się motorem
ludzkiego przetrwania
znikną mrok i ślady
trwałego kalectwa
człowiek będzie wolny –
z choroby wyzwolony

autor: Helena Szymko – Krzyczkowska/

Autor: