z trzaskiem

Z trzaskiem… drzwi szeroko zamknięte,
zaciśnięte emocjami usta.
Czy to dyktuje serce pęknięte.
szaleństwo czy dusza pusta?

Autor: